XUẤT KHẨU BỒN CÔNG NGHIỆPCALL US: + 84 862816079/77 
Or HP: +84 0934157279
PIC: Minh Sáng (Mr.)
Mail: sales@bipshipping.vn