DỊCH VỤ HẢI QUAN HÀNG DỰ ÁN VÀ QUÁ CẢNH ĐI CAMPUCHIA


  • Thủ tục hải quan xin Tạo Tài sản cố định:  Thủ tục cần chuẩn bị và trình tự thực hiện như thế nào? Thời gian hoàn tất? Cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm Duyệt? Các câu hỏi đó sẽ được bộ phận chuyên trách BIP SHIPPING giải đáp đến quý công ty.
  • Thủ tục Hải quan hàng phục vụ Dự án theo các loại hình nhập hoặc xuất kinh doanh: quý công ty sẽ được hỗ trợ tư vấn rõ các chứng từ cần chuẩn bị, các mốc thời gian, cũng như chúng tôi sẽ kiểm lại sự hợp lệ của chứng từ trước khi nộp cho Cơ quan chuyên ngành. Theo dõi tiến trình đến khi hoàn tất thủ tục liênquan.
  • Thủ tục Hàng Quá Cảnh Đường Bộ - Đường Sông: Chúng tôi có hệ thống hỗ trợ thực hiện dịch vụ cho các hàng hóa quá Cảnh từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại phục vụ cho các Dự án, công trình thực hiện ở hai nước.