DỊCH VỤ KHO BÃI VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ DỰ ÁN


 • KHO BÃI:
  • BIP SHIPPING có một hệ thống rộng rãi kho, chúng tôi có thể để đáp ứng yêu cầu của bạn về kho của các loại hàng hoá khác nhau: máy móc, thiết bị, hàng may mặc, hàng hóa chất thông thường, hàng hạt nhựa, các loại hàng thông thường hoặc hàng quá khổ, quá tải,…
  • BIP Cung cấp đến khách hàng dịch vụ kho lưu trữ với các phương thức khác nhau như: Theo tấn/tháng (với hàng Trọng lượng), Theo Mét vuông/Tháng (với hàng chiếm thể tích) và Container/ngày/tháng. Ngoài ra, chúng tôi có thể đảm nhận đóng gom hàng xuất từ kho vào container hoặc dỡ hàng từ container vào kho lưu trữ.
  • Địa chỉ kho:58 Nguyễn Thị Tư (Đường 990) Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. HCM (gần Cổng C-Cảng Phú Hữu).
  • Diện tích: 1,000 m2.
 • DỊCH VỤ HỖ TRỢ DỰ ÁN:
  • Chúng tôi có năng lực bố trí Cẩu, xe nâng, công nhân rút hàng tại Công trường các dự án ở Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.
  • Chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ hỗ trợ cố định, chằng buộc hàng hóa quá khổ, quá tải, giám định chằng buộc an toàn.